SKLEP

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

 

Kandidat: Jernej ŠKRILEC

Številka indeksa: 13010110301

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Izredni

Naslov diplomskega dela:

Določanje bakterij vrste Salmonella enterica s standardno metodo po ISO 6579:2002 in modificirano metodo z gojiščem TBG in Compact Dry

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Rosvita ARZENŠEK PINTER, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije
 2. mag. Vida NAHBERGER MARČIČ, mentorica, članica
 3. dr. Tina PERKO, članica
 4. Cilka PRAPOTNIK, univ. dipl. mikrobiologinja, dodatna članica, somentorica

 Zagovor diplomskega dela bo v sredo, 4. 5. 2022 ob 10. uri v  KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

 

Kandidatka: Adrijana ŠORI

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Izredni

Naslov diplomskega dela:

Vpliv različnih načinov pakiranja na obstojnost piščančjega mesa

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Rosvita ARZENŠEK PINTER, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije
 2. Polonca LESKOVAR MESARIČ, univ. dipl. ing. živ. tehnol., mentorica, članica
 3. Dr. Tina PERKO, članica
 4. Mag. Gregor TKALEC, dodatni član, somentor

 Zagovor diplomskega dela bo v sredo, 11. 5. 2022 ob 10. uri v  KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

 

Kandidat: Marko Mak

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

Naslov diplomskega dela:

Mesec ajde v gostišču Jelenov greben

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Zdenka Masten, univ. dipl. inž., predsednica komisije,
 2. Dr. Blanka Vombergar, univ. dipl.inž., mentorica
 3. Rosvita Arzenšek Pinter, univ. dipl. inž., članica,
 4. Urška Jakopin Plevnik, univ. dipl. ekonomist, članica.

Zagovor diplomskega dela bo v četrtek, 12. 5. 2022 ob 10. 00 v KDU.

 

Kandidatka: Klara Žejn

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

Naslov diplomskega dela:

Kakovost skute izdelane iz ekološkega in ekološkega senenega mleka

 

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. mag. Neva Malek, predsednica komisije,
 2. Silva Hostnik, univ. dipl. inž., mentorica,
 3. Zdenka Masten, univ. dipl. inž. članica,
 4. Jana Urbas, inž. živilstva, članica.

Zagovor diplomskega dela bo v petek, 13. 5. 2022 ob 10.00 v KDU.

 

Kandidatka: Yulia KRAVCHENKO

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Izredni

 

Naslov diplomskega dela:

Vpliv temperature penine ob degoržiranju na izgubo vezanega CO2

 

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Mag. Neva MALEK, predsednica komisije
 2. Zdenka MASTEN, univ. dipl. ing. živ. tehnol., mentorica, članica
 3. Silva HOSTNIK, univ. dipl. ing. živ. tehnol., članica
 4. Andrej TIŠLER, dipl. ing. agr., dodatni član, somentor

 Zagovor diplomskega dela bo v petek, 13. 5. 2022 ob 10.45 uri v  KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

Kandidat: Nino Celec

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

Naslov diplomskega dela:

Kakovost prehrane na Osnovni šoli Grad v času trajanja epidemije Covid -19

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Mag. Neva Malek, predsednica komisije,
 2. Ksenija Ekart, univ. dipl.inž., mentorica
 3. Silva Hostnik, univ.dipl. inž., članica,
 4. Urška Golob Virag, prof. razr. pouka, članica.

Zagovor diplomskega dela bo v ponedeljek, 16. 5. 2022 ob 15.00 v KDU.

 

 

ZAGOVOR DIPLOM JE JAVEN IN SE GA LAHKO UDELEŽI VSAK, KI GA OBRAVNAVANA TEMA ZANIMA. VABIMO VSE ŠTUDENTE, PREDAVATELJE, SODELAVCE IN STARŠE.