ZAGOVORI DIPLOMSKIH DEL

Kandidatka: Klara Fras

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

 

Naslov diplomskega dela:

Razvoj sladoleda iz ovčjega mleka in jogurta

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

  1. Rosvita Arzenšek Pinter, univ. dipl. inž., predsednica
  2. Silva Hostnik, univ. dipl. inž., mentorica, članica
  3. Dr. Tina Perko, univ. dipl. inž, članica
  4. Kekec Maja, univ. dipl. inž. živ. in preh., somentorica

 

Zagovor diplomskega dela bo v torek, 7. 2. 2023 ob 14.45 uri v KDU (klet – demonstracijska učilnica).

 

Kandidat: Romeo OGRIZEK

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Izredni

 

Naslov diplomskega dela:

Uporaba in vpliv različnih dodatkov na senzorične lastnosti mesnih emulzij

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

  1. Rosvita ARZENŠEK PINTER, univ. dipl. ing. živ. tehnol.,  predsednica komisije
  2. Dr. Tina PERKO, mentorica, članica
  3. Gregor SOK, mag. inž. živ. in mag. var. prehrane, somentor, član
  4. Anja KRAJNC, inž. živ. in prehrane, dodatna članica, somentorica

 Zagovor diplomskega dela bo v torek, 7. 2. 2023 ob 15.30 uri v  KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

ZAGOVOR DIPLOM JE JAVEN IN SE GA LAHKO UDELEŽI VSAK, KI GA OBRAVNAVANA TEMA ZANIMA. VABIMO VSE ŠTUDENTE, PREDAVATELJE, SODELAVCE IN STARŠE.