Z 18. majem 2020 je tudi višjim strokovnim šolam dovoljeno, da v celoti ali delno pričnemo z delovanjem.

V zvezi s tem objavljamo še nekaj dodatnih obvestil, za katere vas prosimo, da si jih dobro preberete in seveda tudi upoštevate.

  1. Vsi izpitni roki, ki so načrtovani za junij in julij bodo potekali po razporedu.
  2. Izpitnih rokov, ki so v aprilu ali maju bili odpovedani, v tem trenutku ne bomo nadomeščali.
  3. Nekateri izpiti se bodo izvajali na šoli, nekateri pa se bodo izvajali na daljavo (ustno ali pisno).
  4. O načinu izvajanja izpita boste obveščeni vsaj en teden pred rokom – glejte opombe pri izpitnih rokih na spletni strani šole (to je tam, kjer se prijavljate na izpite).
  5. V primeru izvajanja izpita na daljavo boste o vseh podrobnostih obveščeni preko spletne učilnice ali preko e-pošte. Zato redno berite e-pošto in spremljajte obvestila na spletni strani šole.
  6. V primeru izvajanja izpitov na šoli se je potrebno držati predpisanih navodil, ki jih najdete v priloženem dokumentu. Zelo dobro jih preberite!

Navodila za opravljanje izpitov_študenti

Priloga 1_izjava_študenti

Vaša Višja strokovna šola