Dragi dijaki in študentje!

30. oktobra 2020 je bil sprejet sklep, da se izobraževalni proces v srednjih in višjih strokovnih šolah do nadaljnjega še naprej izvaja na daljavo.

V tem času bo šola za dijake, študente in zunanje obiskovalce zaprta.

Za nujne primere pokličite v tajništvo šole od 9. do 13. ure na številko 02 331 34 32 ali v referat Višje strokovne šole na številko 02 320 86 33 med 8. in 11. uro.

Pouk/predavanja bo potekal preko Moodla (e-učilnice) ter Teams-ov. Redno spremljajte tudi elektronsko pošto, ki vam jo bodo pošiljali učitelji/predavatelji.

V kolikor boste imeli kakšne težave, se obrnite na razrednika/razredničarko, učitelje/predavatelje ali svetovalno službo/referat.

Delo na daljavo opravljajte resno in odgovorno.

Želimo vam veliko zdravja!

 

Izobraževalni center Piramida Maribor