Vse zainteresirane, ki bi želeli pridobiti formalno izobrazbo za poklice s področja živilstva in prehrane vljudno vabimo k vpisu. Več informacij najdete na spodnji fotografiji.

Prav tako vljudno vabimo zainteresirane posameznike, ki bi želeli opravljati nacionalno poklicno kvalifikacijo. S predvidenimi usposabljanju, v primeru zadostnega števila prijav, začnemo v mesecu septembru.