Št. Ime modula/predmeta/
druge sestavine
Obvezni/
izbirni
Letnik Št. ur
PR
Št. ur
SV
Št. ur
LV
Skupaj ur KT
M1 Sporazumevanje (SPO) obvezno 1 102 108 575 20
P1 Tuji jezik   (TUJ ) obvezno 1 36 39 150 5
P2 Jezikovna kultura (JEK) obvezno 1 30 30 125 5
P3 Informacijska tehnologija v sociali (ITS) obvezno 36 39 150 5
D1 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obvezno 1 150 5
M2 Vodenje in organiziranje (VIO) obvezno 1 60 60 315 12
P4 Organizacija in tehnike vodenja (OTV) obvezno 1 30 30 125 5
P5 Pravo in vodenje dokumentacij v sociali (PVD) obvezno 1 30 20 100 5
D2 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obvezno 1 90 3
M3 Socialna dejavnost (SOD) obvezno 1 120 90 60 660 23
P6 Kaj je socialna država (SCD) obvezno 1 45 45 180 6
P7 Lokalno okolje in podporne mreže (OPM) obvezno 1 45 45 180 6
P8 Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju (SPD) obvezno 1 30 60 180 6
D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obvezno 1 120 5
M4 Človek in okolje (ČOK) obvezno 2 75 30 45 420 16
P9 Človek v socialnem okolju (ČSO) obvezno 2 45 30 150 6
P10 Komunikacija z uporabniki (KUP) obvezno 2 30 45 150 6
D4 Praktično izobraževanje 1 (PRI 2) obvezno 2 120 4
M5 Otroci in mladostniki (OIM) izbirno 2 90 30 30 420 16
P11 Otroci in mladostniki v sodobni družbi (MSD) obvezno 2 45 30 150 6
P12 Družba tveganja (DTV) obvezno 2 45 30 150 6
D5 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 2 120 4
M6 Družina (DRŽ) izbirno 2 90 30 30 420 16
P13 Družina v sodobnem svetu (DSV) obvezno 2 45 30 150 6
P14 Družina kot socialni sistem (DSS) obvezno 2 45 30 150 6
D6 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 2 120 4
M7 Stari človek (SČL) izbirno 2 90 30 30 420 16
P15 Starost in staranje (SIS) obvezno 2 45 30 150 6
P16 Življenjski svet starega človeka (ŽSČ) obvezno 2 45 30 150 6
D7 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 120 4
M8 Aktivno bivanje (ABI) obvezno 2 60 90 390 15
P17 Animacija z umetnostnim izražanjem (AUI) obvezno 2 30 45 150 6
P18 Delovanje za zdravo življenje (DZŽ) obvezno 2 30 45 150 6
D8 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 2 90 3
M9 Vključevanje v družbo (VVD) obvezno 2 45 40 210 8
P19 Izobraževanje in trg dela (ITD) izbirno 2 45 30 150 6
P20 Marginalne družbene skupine (MDS) izbirno 2 45 30 150 6
D9 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 2 60 2
P21 prosto izbirni predmet obvezno 1 125 5
D10 diplomsko delo obvezno 2 150 5 *

Študent/-ka doseže dodatnih 5 KT v okviru praktičnega izobraževanja.