Izredni študij

Na IC Piramida Maribor si prizadevamo, da bi bilo izobraževanje odraslih udeležencev izobraževanja čim bolj kakovostno in v skladu z načeli sodobne andragoške prakse; razširiti in poglobiti želimo sodelovanje z lokalnimi podjetji in izobraževalnimi institucijami, saj se zavedamo pomena povezave teorije s prakso.

Vpisujemo v program: Živilstvo in prehrana.

Obseg ur in organiziranost študija sta prilagojena odraslim udeležencem in številu vpisanih študentov. Študij poteka modularno.  Večinoma hkrati poteka en ali največ dva predmeta, sledi izpit in nato se nadaljuje z novim predmetom. Organizirane oblike študijskega dela (predavanja, laboratorijske, seminarske vaje, konzultacije, govorilne ure in izpiti) potekajo od začetka oktobra do konca junija. Konzultacije, izpiti in zagovori seminarskih oz. projektnih nalog pa še od sredine avgusta in v septembru.

Izvajanje študijskega procesa je usklajeno tudi s predlogi študentov in predavateljev v okviru organizacijskih in logističnih možnosti šole.

Izredni študij je plačljiv in poteka za program Živilstvo in prehrana dve študijski leti in pol. Šolnino je možno poravnati v 4 obrokih, od katerih se prvi obrok in vpisnina plača ob vpisu, ostali trije obroki pa po položnicah, ki jih izstavi šola.

Če se boste odločili nadaljevati izobraževanje na naši šoli se bomo potrudili, da se boste pri nas dobro počutili in pridobili veliko strokovnih znanj in izkušenj, ki vam bodo v pomoč pri vaši nadaljnji poklicni karieri.

Vodja izrednega študija

Silva Hostnik
Tel. 02 320 86 15
E-naslov: silva.hostnik@icp-mb.si, silva.hostnik@guest.arnes.si

Referentka za izredni študij

Bernarda Marot
Tel. 02 331 34 32
E-naslov: bernarda.marot@icp-mb.si, bernarda.marot@guest.arnes.si

ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Šolnina

Šolnina je plačljiva je v enkratnem znesku ali na obroke. V šolnino so vključena vsa predavanja, laboratorijske vaje v laboratorijih in specialnih učilnicah, seminarske vaje, konzultacije s predavatelji in trikratno opravljanje vsakega izpita.

Prilagoditev študijskega programa

Študijski program je prilagojen izrednemu študiju in poteka v modulih po posameznih predmetih. Znanja študenti lahko pridobivajo tudi na druge različne načine.

Posebnosti

Začetek predavanj za izredni študij je predvidoma v sredini oktobra. Predvidoma so predavanja in vaje dvakrat do trikrat tedensko.
Predmetnik in število ur je prilagojeno programu izrednega študija.
Pri vseh predmetih so možna posvetovanja s predavatelji.

Prilagoditve praktičnega izobraževanja

 1. Kandidatom z delovnimi izkušnjami, ki se ujemajo s programom, lahko šola praktično izobraževanje prizna (delno ali v celoti).
 2. V okviru praktičnega izobraževanja mora študent izdelat nalogo v obliki poročila o delu oz. seminarske naloge iz svojega delovnega področja ter opravit ustni zagovor.
 3. Manjkajoče teme študent nadoknadi med študijem
 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si
 • Prilagodi prikaz