PROSTA VPISNA MESTA ZA 2. PRIJAVNI ROK

Redni študij 52 in 3 dodatna mesta

Izredni študij 48 in 20 dodatnih  mest

 

Drugi prijavni rok bo potekal od 25. do 31. avgusta 2023. Prijavili se boste z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec bo potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si.

Višješolska prijavna služba bo do 22. septembra 2023 kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku bo potekal na Višji strokovni šoli do 2. oktobra 2023.

Vpis v IZREDNI študij
Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se boste lahko po drugem prijavnem roku vpisali neposredno na višjo strokovno šolo do 6. oktobra 2023, po predhodnem dogovoru.

Informacije o prijavi in vpisu so na voljo tudi v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje (objavljen 1. februarja 2023).

Za dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo v referatu za študijske in študentske zadeve za redni študij (tel. 02 320 86 33, e-naslov: irena.vracko@icp-mb.si) in za izredni študij  (tel. 02 320 86 15, e-naslov: silva.hostnik@icp-mb.si).