Namen raziskovalnega tabora:
Namen raziskovalnega tabora je proučiti proizvodnjo in predelavo mleka ter ponudbo mlečnih izdelkov na planinah v okolici Bohinja (Uskovnica, Zajamniki, Konjščica, Zadnji Vogel, Velo polje …) spoznavanje naravnih lepot in zdravilnih rastlin. Študenti bodo raziskovali okolico, zbirali podatke, jih razvrščali in obdelali.

Cilji raziskovalnega tabora so:
– spoznati tradicijo predelave mleka na Slovenskem,
– ugotoviti, kakšne so možnosti oživljanja življenja na planinah,
– najti razlike med predelavo mleka na planinah in industrijsko predelavo mleka v mlekarnah,
– spoznati trende v ponudbi mlečnih in drugih izdelkov na planinah,
– predstavitev utrinkov iz tabora študentom 1. in 2. letnika,
– predstaviti rezultate raziskave tudi v obliki plakatov,
– plakate z rezultati razstaviti v avli šole.

Material in metode dela:
– obisk predelovalcev mleka na planinah v okolici Bohinja (Goreljek, Konjščica, Krstenica, Laz, Uskovnica, Velo polje, Zadnji Vogel, Zajamniki, Zajavornik),
– obisk Bohinjske sirarne v Srednji vasi in ogled proizvodnje bohinjskega sira,
– prijetno druženje, če bo dovolj toplo tudi kopanje v Bohinjskem jezeru.

Predviden čas izvedbe raziskovalnega tabora:
od 1. do 4. avgusta 2017

Prenočišče bomo organizirali v apartmajih ali v kampu na Gorenjskem v Bohinjski Bistrici, hrano si bomo pripravili sami oz. bomo preskušali ponudbo v planinskih kočah. Prevoz po dogovoru, odvisno od števila prijav. Stroške bomo poravnali sproti, računajte cca. 100 EUR. Program bomo prilagodili tudi vremenskim razmeram.

Oprema:
pohodni čevlji, manjši nahrbtnik, topla oblačila.
Vabljeni:
študentje 1. in 2. letnika, rednega in izrednega študija VSŠ, predavatelji in sodelavci višje šole ter vsi, ki jih obravnavana problematika zanima. Javite najkasneje do 7. julija 2017 organizatorici tabora.
Organizator raziskovalnega tabora:
Silva Hostnik, univ. dipl. ing. živ. tehn.