V sklopu priprave Strategije razvoja kulture v Mestni občini Maribor 2022-2026 je strokovna delovna skupina pripravila anketni vprašalnik za splošno javnost, v katerem je kultura z vprašanji obdelana z različnih zornih kotov.

Zavedajo se namreč, da so dijaki pomemben del populacije, ki je na začetku kulturne konzumacije in njihovo mnenje bi bilo v veliko pomoč.

Zato vabijo dijake in strokovne delavce šole k izpolnitvi anketnega vprašalnika na povezavi:

https://forms.gle/VupD1BF7sDQvZGyMA

Sporočilo za javnost – Mestna občina Maribor vabi prebivalce in obiskovalce mesta k izpolnitvi vprašalnika – 15. 11. 2021

  • Objavljeno:
  • Kategorije: ICP