Študent 2. letnika višješolskega programa Živilstvo in prehrana Marko KERŽAN je aprila 2017 v Naklem na tretjem tekmovanju v znanju in spretnostih Konzorcija biotehniških šol Slovenije dosegel 1. mesto in zlato priznanje v kategoriji Živilstvo za izdelek, ki ga je poimenoval Kraljeva pletenka. Razvil je poseben in inovativni tehnološki postopek izdelave pletenice s polnjenimi prameni. Uporabil je tatarsko ajdovo moko in dve vrsti sira, riban sir ementalec ter zelen wasabi sir. Njegov mentor je bil učitelj pekarstva Stanko Vorih.