Obveščamo vas, da bo referat za ŠŠZ v sredo, 23. 8. 2023, zaprt.

Za nujne zadeve se obrnite na tajništvo šole.

 

Maribor, 21. 8. 2023

 

Vaša Višja strokovna šola