V sredini maja 2013 so pod mentorstvom predavateljice za predmet Poslovno sporazumevanje in vodenje Irene Smolčič študentje 1. letnika pripravili osmo številko časopisa ŠTUŽI. Glavna in odgovorna urednica časopisa je bila študentka 1. letnika Anja Šadl, tehnična urednika pa Martina Glažar in Benjamin Meglič, tudi študenta 1. letnika.

Glasilo_STUZI_št_8_maj2013.pdf