Zap.št. Številka indeksa % LV, SV OPOMBE
1. 13010116466 10 ima pogoje za pristop k izpitu
2. 13010116464 15 ima pogoje za pristop k izpitu
3. 13010116487 15 ima pogoje za pristop k izpitu
4. 13010116460 20 ima pogoje za pristop k izpitu
5. 13010116489 5 ima pogoje za pristop k izpitu
6. 13010116459 5 ima pogoje za pristop k izpitu
7. 13010116465 20 ima pogoje za pristop k izpitu
8. 13010116473 20 ima pogoje za pristop k izpitu
9. 13010116472 20 ima pogoje za pristop k izpitu
10. 13010011420 40 ima pogoje za pristop k izpitu
11. 13010116481 15 ima pogoje za pristop k izpitu
12. 13010116502 20 ima pogoje za pristop k izpitu
13. 13010116474 20 ima pogoje za pristop k izpitu
14. 13010116475 15 ima pogoje za pristop k izpitu