Še pred predavanjem o požarni varnosti so študenti druge skupine 1. letnika v petek (9. oktobra) preživeli izredno prijetno raziskovalno dopoldne.
Bili so na terenskih vajah predmeta TRB (trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije). Proučili so abiotske in biotske dejavnike pod vznožjem Pohorja ter se “nastavili” jesenskim sončnim žarkom.