IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

PARK MLADIH 3, 2000 MARIBOR

Ustanoviteljica: REPUBLIKA SLOVENIJA

Predsednik svet zavoda: STANKO VORIH

Direktor IC Piramida Maribor: mag. MIDHAT MULAOSMANOVIĆ

Ravnatelj Srednje šole za prehrano in živilstvo: mag. MIDHAT MULAOSMANOVIĆ

Ravnateljica Višje strokovne šole: mag. NEVA MALEK

Vodja MIC-a: MARIJA PREDIKAKA

Vodja izobraževanja odraslih – srednja šola: dr. TINA PERKO

Vodja izobraževanja odraslih – višja šola: SILVA HOSTNIK

Šolski svetovalni delavki: LARISA CVILAK/TINA POKRIVAC

Poslovna sekretarka in referentka za izredni študij: BERNARDA MAROT

Referentka za študijske zadeve – redni študij: IRENA VRAČKO

Računovodkinja: TATJANA PREDOJEVIČ

 

TELEFONSKE ŠTEVILKE

Tajništvo: (02) 33-13-432

Zbornica: (02) 320-86-17

Direktor / Ravnatelj SŠ: (02) 320-86-10

Ravnateljica VSŠ. (02) 320-86-11

Izobraževanje odraslih – SŠ: (02) 320-86-13

Izobraževanje odraslih – VSŠ: (02) 320-86-15

Računovodstvo: (02) 320-86-14

Svetovalna služba: (02) 320-86-16

Knjižnica: (02) 320-86-22

Učne delavnice: (02) 320-86-09 (pekovska), (02) 320-86-49 (slaščičarska)

Učna prodajalna: (02) 320-86-07

FAKS: (02) 331-30-48

ELEKTRONSKA POŠTA:

ic-piramida.maribor@guest.arnes.si

SPLETNA STRAN:

www.icp-mb.si

PODRAČUN šole pri UJP:

01100 – 6030702366

URADNE URE v tajništvu in računovodstvu:

11.00–13.30