SPLOŠNI PODATKI

VODSTVO

Direktor/ravnatelj: mag. Midhat Mulaosmanović

Telefon: (02) 320 86 10
Faks: (02) 331 30 48
E-pošta:  info@icp-mb.si
E-pošta: midhat.mulaosmanovic@icp-mb.si

Ravnateljica: mag. Neva Malek Leskovar

Višja strokovna šola

Telefon: (02) 320 86 11
Faks: (02) 331 30 48
E-pošta:  visja.strokovna@icp-mb.si
E-pošta: neva.malek@icp-mb.si
E-pošta: neva.malek@guest.arnes.si

Vodja MIC-a: Marija Predikaka
Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)

Telefon: (02) 320 86 40
Faks: (02) 331 30 48
E-pošta:  mic@icp-mb.si
E-pošta: marija.predikaka@icp-mb.si

TAJNIŠTVO

Poslovna sekretarka in referentka za študijske zadeve: Bernarda Marot

Telefon: +386 (2) 320 86 00
Uradne ure: 11.00-13.30
E-pošta: tajnistvo@icp-mb.si
E-pošta: bernarda.marot@icp-mb.si

RAČUNOVODSTVO

Računovodkinja: Tatjana Predojevič

Telefon: +386 (2) 320 86 14
E-pošta: tatjana.predojevic@icp-mb.si

KNJIŽNICA

Knjižničarki: mag. Zdenka Kresnik

Telefon: +386 (2) 320 86 22
E-pošta: knjiznica@icp-mb.si
E-pošta: zdenka.kresnik@icp-mb.si

VZDRŽEVANJE

Vzdrževalec učne opreme: Boštjan Senekovič

Telefon: +386 (2) 320 86 21
E-pošta: bostjan.senekovic@gmail.com

Hišnik: Mirzet Omerašević

Telefon: +386 (2) 320 86 21
E-pošta:mirzet.omerasevic@icp-mb.si

SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO

RAVNATELJ

Direktor/ravnatelj: mag. Midhat Mulaosmanović

Telefon: (02) 331 34 32
Faks: (02) 331 30 48
E-pošta: info@icp-mb.si
E-pošta: midhat.mulaosmanovic@icp-mb.si

 

Pomočnica ravnatelja: Marjana Onič, prof.

Telefon: (02) 320 86 20
E-pošta: marjana.onic@icp-mb.si

SVETOVALNA SLUŽBA

Tina Pokrivač

Telefon: (02) 320-86-16
E-pošta: tina.pokrivac@icp-mb.si

 

Larisa Cvilak (odsotna zaradi porodniškega dopusta)

Telefon: (02) 320-86-16
E-pošta: larisa.cvilak@icp-mb.si

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV

Darko Hercog

Telefon: +386 (2) 320 86 09
E-pošta: darko.hercog@icp-mb.si

 

Marija Predikaka

Telefon: +386 (2) 320 86 40
E-pošta: marija.predikaka@icp-mb.si

 

Romeo Ogrizek

Telefon: +386 (2) 320 86 06
E-pošta:  romeo.ogrizek@icp-mb.si

 

dr. Tina Perko

Telefon: +386 (2) 320 86 13
E-pošta: tina.perko@icp-mb.si

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Vodja izobraževanja odraslih – SŠ: Tina Pokrivač

Telefon: +386 (2) 320 86 13
E-pošta: tina.pokrivac@icp-mb.si

UČITELJSKI ZBOR

Učitelji E-pošta
Rosvita Arzenšek Pinter rosvita.arzensek-pinter@icp-mb.si
Saša Berlič sasa.berlic@icp-mb.si
Jasna Bőrc Hozjan jasna.borc@icp-mb.si
Larisa Cvilak larisa.cvilak@icp-mb.si
Vesna Grgan vesna.grgan@icp-mb.si
Silva Golob silva.golob@icp-mb.si
Darko Hercog darko.hercog@icp-mb.si
Alenka Hmelak Gorenjak a.hmelak.gorenjak@icp-mb.si
Marija Horvat marija.horvat@icp-mb.si
Silva Hostnik silva.hostnik@icp-mb.si
Karmen Jurčevič karmen.jurcevic@icp-mb.si
Matjaž Kološa matjaz.kolosa@icp-mb.si
Jasna Komerički jasna.komericki@icp-mb.si
Tamara Kovač tamara.kovac@icp-mb.si
Zdenka Kresnik zdenka.kresnik@icp-mb.si
Sandra Hozjan sandra.hozjan@icp-mb.si
Polonca Leskovar Mesarič polonca.leskovar-mesaric@icp-mb.si
Apolonija Lipovšek apolonija.lipovsek@icp-mb.si
Nastja Ljubej nastja.ljubej@icp-mb.si
Rebeka Lukačič rebeka.lukacic@icp-mb.si
Zdenka Masten zdenka.masten@icp-mb.si
Jasmina Zagoršek jasmina.zagorsek@icp-mb.si
Jenny Mulaosmanović jenny.mulaosmanovic@icp-mb.si
Katja Naranđa katarina.naranda@icp-mb.si
Romeo Ogrizek romeo.ogrizek@icp-mb.si
Marjana Onič marjana.onic@icp-mb.si
Nataša Pem natasa.pem@icp-mb.si
Manja Perčič manja.percic@icp-mb.si
Tina Perko tina.perko@icp-mb.si
Vesna Poštuvan vesna.postuvan@icp-mb.si
Tina Pokrivač tina.pokrivac@icp-mb.si
Mateja Gimpelj mateja.gimpelj@icp-mb.si
Irena Rihter irena.rihter@icp-mb.si
Damjan Cvetko damjan.cvetko@icp-mb.si
Marija Predikaka marija.predikaka@icp-mb.si
Anja Krajnc anja.krajnc@icp-mb.si
Davorin Urih davorin.urih@icp-mb.si
Tina Šalamun tina.salamun@icp-mb.si
Stanko Vorih stanko.vorih@icp-mb.si
Dušanka Vrenčur dusanka.vrencur@icp-mb.si
Metka Hojnik metka.hojnik@icp-mb.si

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

RAVNATELJICA

mag. Neva Malek Leskovar

Telefon: +386 (2) 320 86 11
Faks: +386 (2) 331 30 48
E-pošta: visja.strokovna@icp-mb.si
E-pošta: neva.malek@icp-mb.si

REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

Referentka za študijske in študentske zadeve (izredni študij):

Bernarda Marot

Telefon: +386 (2) 320 86 00, +386 (2) 331 34 32
E-pošta: bernarda.marot@icp-mb.si, bernarda.marot@guest.arnes.si

Referentka za študijske in študentske zadeve (redni študij):

Irena Vračko

Telefon: +386 (2) 320 86 33
E-pošta: irena.vracko@icp-mb.si, irena.vracko@guest.arnes.si

TAJNIŠTVO

Bernarda Marot

Telefon: +386 (2) 320 86 00, +386 (2) 331 34 32
E-pošta: bernarda.marot@icp-mb.si, bernarda.marot@guest.arnes.si

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Organizatorica praktičnega izobraževanja:

Silva Hostnik

Telefon: 02 320 86 15
E-pošta: silva.hostnik@icp-mb.si

Organizatorica praktičnega izobraževanja:

Vesna Poštuvan

Telefon: 02 320 86 34
E-pošta: vesna.postuvan@icp-mb.si

VODJA IZREDNEGA ŠTUDIJA

Marija Predikaka

Telefon: 02 320 86 40
E-pošta: marija.predikaka@icp-mb.si

MEDNARODNA PISARNA

Mednarodna koordinatorka:

Polonca Leskovar Mesarič

Telefon: 02 320 86 31
E-pošta: polonca.leskovar-mesaric@icp-mb.si

MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

VODJA MIC-A

Marija Predikaka

Telefon: 02 320 86 40
E-pošta: mic@icp-mb.si
E-pošta: marija.predikaka@icp-mb.si

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Darko Hercog

Telefon: +386 (2) 320 86 09
E-pošta: darko.hercog@icp-mb.si

 

Marija Predikaka

Telefon: +386 (2) 320 86 40
E-pošta: marija.predikaka@icp-mb.si

 

Romeo Ogrizek

Telefon: +386 (2) 320 86 06
E-pošta:  romeo.ogrizek@icp-mb.si

 

dr. Tina Perko

Telefon: +386 (2) 320 86 13
E-pošta: tina.perko@icp-mb.si

UČNA PRODAJALNA

Učna prodajalna Telefon: +386 (2) 320 86 07
Natalija Fras (vodja prodajalne) E-pošta: natalija.fras@icp-mb.si ; prodajalna@icp-mb.si

E-pošta: branka.zlodej@icp-mb.si

Branka Zlodej

SLAŠČIČARSKE DELAVNICE

Slaščičarske delavnice Telefon: +386 (2) 320 86 49
Silva Golob (vodja delavnice) E-pošta: silva.golob@icp-mb.si
Marija Horvat E-pošta: marija.horvat@icp-mb.si
Manja Perčič E-pošta: manja.percic@icp-mb.si
Sandra Hozjan E-pošta: sandra.hozjan@icp-mb.si

PEKOVSKE DELAVNICE

Pekovske delavnice Telefon: +386 (2) 320 86 09
Darko Hercog (vodja delavnice) E-pošta: darko.hercog@icp-mb.si
Stanko Vorih E-pošta: stanko.vorih@icp-mb.si
Mateja Gimpelj E-pošta: mateja.gimpelj@icp-mb.si

MESARSKE DELAVNICE

Mesarske delavnice Telefon: 02 320 86 06
Romeo Ogrizek (vodja delavnic) romeo.ogrizek@icp-mb.si
Petra Lah petra.lah@icp-mb.si
 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 331 30 48
  • info@icp-mb.si
  • tajnistvo@icp-mb.si
 • Prilagodi prikaz