Maja 2014 je izšla deveta številka študentskega časopisa ŠTUŽI. Študentje 1. letnika živilstva in prehrane so časopis pripravljali v okviru predmeta Poslovno sporazumevanje in vodenje. Odgovorna urednica časopisa je bila študentka 1. letnika Sandra Prelec, tehnični urednik pa David Harl, prav tako študent 1. letnika.

STUŽI maj 2014