Maja 2008 je izšla tretja številka glasila študentov živilstva in prehrane na Višji strokovni šoli Živilske šole Maribor GLAS ŠTUŽI. Glavni urednik glasila je bil študent Tomaž Dobrovnik, ki je glasilo tudi oblikoval. Mentorica pri nastajanju glasila je bila predavateljica pri predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje Lidija Kociper, prispevke pa je lektorirala Tamara Kovač.

  • Objavljeno:
  • Oznake:
  • Kategorije: ICP