Študenti na Višji strokovni šoli tvorijo študentsko skupnost. V študijskem letu 2013/14 so izvolili predstavnike letnikov, ter oblikovali študentski svet. Študentski svet sestavljajo 3 študenti 1. letnika Arnečič Darjan, Prelec Sandra (oba redni študij), Jamnikar Petra (izredni študj) ter 2. študenta 2. letnika redni študij Pušnik Grega in Šoštarec David.

Predsednik študentskega sveta v tem študijskem letu je bil Darjan Arnečič.

Predstavniki študentov v svetu zavoda so v letu 2013/14 Janja Bombek, Alja Gričar (2.letnik – redni študij) in Fortner Neža (1. letnik – redni študij).

Predstavniki študentov v strateškem svetu VSŠ so Metka Vezjak (redni študij) in Marko Romih (izredni študij), predstavnik diplomantov je Dejan Skodič.

Študenti imajo tudi svoje predstavnike v komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Redne študente v tem obdobju zastopa Klaudija Munda, izredne pa Ines Colarič.

Sodelovanje s študenti ocenjujem kot konstruktivno, uspešno in zelo dobro. Študentje so imeli enkrat zbor študentov, in sicer 19. februarja 2014. Volitve v svet zavoda in za študentski svet so izvedli 27. novembra in 4. decembra 2013; ter ponovno v svet zavoda še 5. in 12. marca 2014.

Študentski svet se je sestal tudi z vodstvom in sicer 19. decembra 2013, na povabilo ravnateljice pa se je sestala tudi razširjen študentski svet 19. decembra 2013, na katerem so sodelovali še predstavniki letnikov rednega in izrednega študija ter vsi študentje, ki delujejo v organih šole.

Podali so mnenje o kandidatki za ravnateljico VSŠ, kar jih je pozval svet zavoda.

Študenti so sodelovali tudi na prireditvah in v drugih aktivnostih na šoli. Za vse študente je bila skupaj s srednjo šolo organizirana proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, ki sta jo pripravili predavateljici VSŠ Neva Malek in Tamara Kovač.

Ravnateljica VSŠ in predsednik ŠS sta redno spremljala tudi dogajanja krovne Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Ravnateljica VSŠ se je udeleževala sestankov in konferenc v organizaciji ŠOS. 6. novembra 2014 se je udeležila posveta študentske organizacije v Ljubljani na temo študijskih praks v visokih in višjih šolah.

Študentka Alja Gričar se je prijavila na razpis Študentske organizacije Slovenije za študenta, člana ekspertnih skupin Nacionalne agencije Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

S 1. 6. 2014 je študent Kevin Venta pridobil status kategoriziranega športnika po pogojih Olimpijskega komiteja Slovenije, zaradi izjemno dobrih rezultatov v streljanju s standard pištolo. Kevin Venta je postal 6. aprila 2014 na Državnem univerzitetnem prvenstvu v Hrastniku kot študent naše šole tudi univerzitetni državni prvak v streljanju s standard pištolo.

Nekaj prilagoditev študijskega dela smo odobrili tudi Piji Tušek, študentki 1. letnika rednega študija, programa ŽP zaradi aktivnega glasbenega udejstvovanja. Študentka Pija Tušek nas je z glasbenimi vložki razveseljevala tudi na letošnji podelitvi diplom.