državni zbor

Študenti 2.letnika VSŠ vsako leto spomladi pri predmetu Zakonodaja zagotavljanje kakovosti in nadzor skupaj s predavateljicama na višji šoli Vesno Poštuvan in Marijo Sraka obiščejo državni zbor RS, kjer se seznanijo z delom poslancev državnega zbora, postopki sprejemanja zakonodaje in predpisov in si zgradbo in prostore DS tudi ogledajo. Na sliki je utrinek iz lanskoletne ekskurzije (marec 2015).