16. januarja 2019 so Srednjo šolo za prehrano in živilstvo obiskali študenti iz tujine, ki so na pobudo združenja Social Erasmus Maribor, sodelovali pri naših učnih urah angleščine in zgodovine s predstavitvijo svojih držav. Pridružila se jim je tudi koordinatorica Helena Primec.

Pri uri angleščine 2.a z učiteljico Jasno Börc Hozjan je bila prisotna kitajska študentka angleške književnosti Xi Qian. Poleg svoje države je predstavila še literarno delo o kitajski različici Romea in Julije ter nas seznanila z nekaterimi kitajskimi besedami in zapisi, kar je bilo našim dijakinjam še posebej všeč.

Uro zgodovine 4.a z učiteljico Zdenko Kresnik pa sta popestrila finski študent ekonomije Antti Karppinen in češki študent gradbeništva Stepan Zbozinek. Predstavitve držav sta pripravila kot primerjave s Slovenijo in skupaj z našimi dijaki, ki so se pohvalno vključevali v pogovor, ugotovila številne podobnosti (še posebej glede prehranjevalnih navad in športa) in razlike med državama.

Naši dijaki so bili zadovoljni s popestritvijo šolskih ur z obiski tujih študentov, zato bomo z omenjenim nadaljevali še v tem šolskem letu.