V oktobru 2023 smo prvi v Sloveniji pričeli izvajati akreditiran javnoveljavni program za izpopolnjevanje na področju višješolskega strokovnega izobraževanja STROKOVNJAK/ STROKOVNJAKINJA ZA IZVAJANJE MEDICINSKO PREDPISANIH DIET (MPD). Konec tega meseca in v juniju končuje program izpopolnjevanja prvih 19 študentov, ki so bili v njega vpisani. Odzivi vpisanih so odlični in na tem mestu izpostavljamo tri mnenja.

Dodatno izpopolnjevanje za strokovnjaka za izvajanje medicinsko predpisanih diet mi je dalo ogromno uporabnih znaj. Vsi predavatelji so predavanja izvedli na svojevrsten in zanimiv način, predmeti pa celostno zajamejo vsa področja, ki so pomembna pri celotni obravnavi diete in kasneje tudi pri pripravi in deljenju obrokov. Veliko poudarka je tudi na pravilnem komuniciranju. Program priporočam vsakomur, ki želi pridobiti in nadgraditi znanje o medicinsko indiciranih oz. predpisanih dietah.

(Jana Pernek, organizatorka šolske prehrane na osnovni šoli)

Za študij sem se odločila, ker sem želela nadgraditi znanje o MPD. Študij je zelo fleksibilen in prilagodljiv natrpanemu delovniku. Prejela sem veliko uporabnega znanja, ne samo o prehrani ampak tudi globje o človeku, katero mi pomaga pri mojem delu. Če želite pridobiti najboljša znanja na področju MPD ne odlašajte in se vpišite na študij. Moja odločitev je bila pravilna, najbolj mi je bilo všeč, da je vse podprto z znanostjo in s primeri dobre prakse. Čutim, da mi je študij odprl novo poglavje v mojem življenju, ki ga pozdravljam odprtih rok.

(Danica Bogar Režonja, vodja prehrane v Domu starejših Lendava)

Moram povedati, da je izobraževanje popolnoma preseglo moja pričakovanja. Program je bil premišljeno zastavljen, saj so si različna predavanja sledila smiselno in povezano, le to pa je ključnega pomena za učinkovito učenje in razumevanje novih znanj.

Posamezna predavanja so vodili izkušeni strokovnjaki – vsak na svojem področju, od njih smo poleg teoretičnega znanja, pridobili praktično znanje in vpoglede v realne izzive in priložnosti, s katerimi se bomo tudi mi srečevali (ali se srečujemo) pri svojem vsakdanjem delu in jih ni mogoče dobiti zgolj iz strokovne literature.

Program bi priporočila vsem, ki so aktivni v živilstvu in prehrani, saj vsi nosimo profesionalno odgovornost na naših delovnih mestih. Naša dela in odločitve neposredno vplivajo na kakovost življenja in zdravje ljudi ter na trajnostno ravnanje s hrano in okoljem.

(Iris Rošar, Vodja službe prehrane v SeneCura Dom starejših občanov Vojnik)

 

Izobraževanje bomo izvajali na daljavo, v šoli se bodo pisali samo izpiti.

Gre za program izpopolnjevanja pri katerem ne dobite višje stopnje izobrazbe, ampak pridobite specializacijo in naziv strokovnjak /strokovnjakinja za izvajanje medicinsko predpisanih diet. Zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja lahko zaključen program izpopolnjevanja uveljavljajo tudi pri napredovanju v nazive (4 točke) – 17. člen trenutno veljavnega Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Celoten program (vsebine, število ur, obvezni načini ocenjevanja znanja) najdete na povezavi:

https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/ivsi/

Vpisni pogoji:

V študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor ima:

  1. opravljen višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja Gostinstvo in turizemali Živilstvo in prehrana ali visokošolski študijski program s področja prehrane, živilstva, živilsketehnologije ali gospodinjstva,
  2. najmanj eno leto delovnih izkušenj s področja gostinstva, živilstva ali organizacije prehrane in
  3. veljavno pogodbo o zaposlitvi na področju gostinstva, živilstva ali organizacije prehrane ali pogodbo o izvajanju praktičnega izobraževanja za izvajanje MPD.

Predstavitev programa bo organizirana v sredo, 19. junija 2024, ob 17. uri v veliki predavalnici šole in v četrtek, 20. junija 2024, ob 17. uri preko videosrečanja. Povezavo do videosrečanja boste prejeli nekaj dni prej po elektronski pošti.

Da se bomo lahko organizirali in vam poslali povezavo do videosrečanja, vse zainteresirane za predstavitev programa oziroma za vključitev v program za izpopolnjevanje prosimo, da svojo prijavo na predstavitev programa vpišete v prijavni obrazec Prijava na predstavitev programa

 

Za več informacij nam lahko pišete na marija.predikaka@icp-mb.si in neva.malek@icp-mb.si ali nas pokličete na 02 320 86 40 in 02 320 86 11.