Študenti 2. letnika rednega študija so se v ponedeljek, 14.11. 2022, v okviru seminarskih vaj pri predmetih tehnologija rastlinskih živil, sestava in kakovost živil s tehnologijami, tehnologija mesa in tehnologija vina. ob 7.00 uri zjutraj odpravili v Krško.

Ob 9.00 uri so obiskali podjetje Evrosad d. o. o. in si ogledali skladiščenje ter pripravo jabolk za trg.

Ob 11.30 uri  so prispeli v Ribogojnico Goričar in si ogledali vzrejo rib od ikre do odrasle ribe. Nato so se odpeljali do njihovega obrata za predelavo rib v ribje izdelke in spoznali načine priprave in prodaje svežih rib ter tehnološke postopke predelave rib v ribje izdelke. Na koncu so imeli še degustacijo njihovih izdelkov.

Ob 13.15 uri so prispeli do kleti Krško, kjer je potekal voden ogled kleti in nato degustacija vin v spremljavi lokalnih izdelkov.

V Maribor so se vrnili v poznih popoldanskih urah.

Spremljali sva jih predavateljici Silva Hostnik in Rosvita Arzenšek Pinter.