Strokovne ekskurzije niso rezervirane samo za redne študente Višje strokovne šole, ampak tudi za študente izrednega študija, saj  študenti  radi zapustijo  predavalnico in  teoretično znanje  podkrepijo s prakso.

Tokrat gre za kulturno uživanje vina v kleti Štrigova. Res je bilo prijetno🙂