ZAKLJUČNI IZPIT

SPLOŠNE INFORMACIJE

Zaključni izpit je oblika zaključka izobraževanja v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja.

Izpitni roki

 • spomladanski izpitni rok (junij)
 • jesenski izpitni rok (avgust)
 • zimski izpitni rok (februar)

Prijava

K opravljanju zaključnega izpita se kandidati prijavijo s prijavnico »Prijava k zaključnemu izpitu«. Prijavnico je potrebno oddati 30 dni pred izpitnim rokom.

Pogoji za pristop

Pogoj za pristop so uspešno zaključeni vsi letniki izobraževalnega programa.
Dijak, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini, dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

Ob uspešnem zaključku izpita kandidati dobijo:

 • spričevalo o zaključnem izpitu / spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo,
 • obvestilo od doseženem uspehu na zaključnem izpitu in
 • prilogo k spričevalu.

Obveznosti na zaključnem izpitu

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI)

Zaključni izpit se opravlja v obliki izdelka oziroma storitve in zagovora.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)

Zaključni izpit se opravlja iz dveh predmetov:

 • slovenščina
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Popravni izpiti

V primeru neuspeha na izpitih, se opravljajo popravni izpiti za posamezen predmet.

ZIMSKI ROK

ZAKLJUČNI IZPIT:

od 1. 2. do 1. 3. 2022

Pisni del: 3. 2. 2022 (četrtek) – slovenščina
Ustni del: 3. 2. – 18. 2. 2022
Izdelek oziroma storitev in zagovor 3. 2. – 18. 2. 2022
Seznanitev dijakov z uspehom: 25. 2. 2022 (petek)

SPOMLADANSKI ROK

ZAKLJUČNI IZPIT:

od 30. 5. do 24. 6. 2022

Pisni del SPI: 6. 6. 2022 (ponedeljek) – slovenščina
Ustni del SPI: 7. 6.–24. 6. 2022
Izdelek oziroma storitev in zagovor SPI: 7. 6.–24. 6. 2022
Seznanitev dijakov z uspehom SPI: 29. 6. 2022 (sreda)

 

Izdelek oziroma storitev in zagovor NPI:   30. 5.–8. 6. 2022

Seznanitev dijakov z uspehom NPI:    14. 6. 2022 (torek)

JESENSKI ROK

ZAKLJUČNI IZPIT:

od 22. 8. do 27. 8. 2022

Pisni del: 23. 8. 2022 (torek) – slovenščina
Ustni del: 24. 8. – 27. 8. 2022
Izdelek oziroma storitev in zagovor 24. 8. – 27. 8. 2022
Seznanitev dijakov z uspehom: 2. 9. 2022 (petek)
 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • info@icp-mb.si
  • 02 331 34 32
  • 02 331 30 48
 • Prilagodi prikaz