ZAKLJUČNI IZPIT 2019/20

SPLOŠNE INFORMACIJE

Zaključni izpit je oblika zaključka izobraževanja v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja.

Izpitni roki

 • spomladanski izpitni rok (junij)
 • jesenski izpitni rok (avgust)
 • zimski izpitni rok (februar)

Prijava

K opravljanju zaključnega izpita se kandidati prijavijo s prijavnico »Prijava k zaključnemu izpitu«. Prijavnico je potrebno oddati 30 dni pred izpitnim rokom.

Pogoji za pristop

Pogoj za pristop so uspešno zaključeni vsi letniki izobraževalnega programa.
Dijak, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini, dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

Ob uspešnem zaključku izpita kandidati dobijo:

 • spričevalo o zaključnem izpitu / spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo,
 • obvestilo od doseženem uspehu na zaključnem izpitu in
 • prilogo k spričevalu.

Obveznosti na zaključnem izpitu

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI)

Zaključni izpit se opravlja v obliki izdelka oziroma storitve in zagovora.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)

Zaključni izpit se opravlja iz dveh predmetov:

 • slovenščina
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Popravni izpiti

V primeru neuspeha na izpitih, se opravljajo popravni izpiti za posamezen predmet.

ZIMSKI ROK

ZAKLJUČNI IZPIT:

od 3. 2. do 28. 2. 2020

Pisni del: 10. 2. 2020 (ponedeljek) – slovenščina
Ustni del: 11. 2. – 21. 2. 2020
Izdelek oziroma storitev in zagovor 3. 2. – 21. 2. 2020
Seznanitev dijakov z uspehom: 3. 3. 2020 (torek)

SPOMLADANSKI ROK

ZAKLJUČNI IZPIT:

od 5. 6. do 24. 6. 2020

Pisni del: 8. 6. 2020 (ponedeljek) – slovenščina
Ustni del: 9. 6.–24. 6. 2020
Izdelek oziroma storitev in zagovor 5. 6.–24. 6. 2020
Seznanitev dijakov z uspehom: 30. 6. 2020 (torek)

JESENSKI ROK

ZAKLJUČNI IZPIT:

od 21. 8. do 28. 8. 2020

Pisni del: 25. 8. 2020 (torek) – slovenščina
Ustni del: 26. 8. – 28. 8. 2020
Izdelek oziroma storitev in zagovor 21. 8. – 28. 8. 2020
Seznanitev dijakov z uspehom: 2. 9. 2020 (sreda)
 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • info@icp-mb.si
  • 02 331 34 32
  • 02 331 30 48