Nagovor ravnatelja

Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.

(Tone Pavček – Pesem o zvezdah)

Spoštovane dijakinje in dijaki!

Stopate na pot pridobivanja znanja za izredno plemenite poklice kot so pek, slaščičar, mesar, tehnik in pomočnik v biotehniki. Zakaj govorimo o plemenitih poklicih? Zato, ker boste skrbeli za najosnovnejšo človekovo dobrino brez katere ni življenja in to je zdrava kvalitetna hrana. Z izobrazbo boste prevzeli del odgovornosti, da bodo kruh, pecivo, meso in ostali izdelki resnično zdravi in da posameznik ne bo v dilemi ali se prehranjuje z zdravo ali nezdravo hrano. Toda za pridobitev znanja bo potrebno prehoditi pot, ki ni samo ravna brez problemov in skrbi. Vendar se s pozitivnim mišljenjem, vztrajnostjo in s pomočjo pedagoških delavcev naše šole premostijo problemi in se dosežejo zastavljeni cilji. Želim vam, da na križpotjih izberite pravo pot v šoli, delu in ljubezni.
Pa ne pozabite modre misli: »Tam kjer je volja je tudi pot.«

V novem šolskem letu želim vsem veliko uspehov, vedoželjnosti in poguma. Posebej to velja za novince, ki bodo prvič sedli v šolske klopi naše šole.

Davorin Urih
Ravnatelj Srednje šole za prehrano in živilstvo Maribor in
direktor IC Piramida Maribor