Pouk slaščičarstva poteka v 6 delavnicah ali oddelkih. V posameznem oddelku je mogoč praktični pouk specialnih vsebin, kar je v skladu tudi s HACCP pravili v slaščičarski stroki. Vsebine praktičnega pouka v posameznem oddelku sestavljajo poklicno sliko slaščičarja, poklicnega strokovnjaka.

Oprema, namembnost oddelkov, vsebine poklicnega učnega načrta, organizacija in urnik dela dijakom omogočajo poznavanje profesionalnih surovin, orodij in slaščičarskih standardov ter strokovnost dela pri pripravi polizdelkov in izdelkov.
Delavnica je učilnica in vadbeni prostor za bodoče slaščičarje. Dijaki osvojijo poklicne tehnike dela s pomočjo učiteljev praktičnega pouka. Usmerjajo jih tako, da se ne oddaljijo s strokovne poti. Skrbijo za profesionalnost gibov, ki so značilni za poklic. Dijaki osvojijo delovne tehnike po težavnostnih stopnjah. Tehnike nato utrdijo z urjenjem priprave tipičnih izdelkov in pripravo le teh za prodajo. Dijaki pri praktičnem pouku povezujejo teoretična in praktična znanja iz tehnologije, varstva pri delu, prehrano z mikrobiologijo živil, gospodarskega poslovanja. Jezikovna znanja korelirajo pri oblikovanju pisav, besedil, deklaracij in komuniciranju. Pri tem uporabljajo strokovno terminologijo, ki je osnova za sporazumevanje med strokovnjaki. Dijaki pri praktičnem pouku spoznavajo slaščičarski poklic iz strokovne in umetniške plati.

DELAVNICA ŠT. 1 IN 2

V obeh delavnicah pridobijo dijaki osnovne delovne tehnike priprave orodij in surovin po recepturah, brizganja, valjanja, mešanja, stepanja, kroglanja, zavijanja, gnetenja, mešanja, rezanje.
Osvojijo in utrjujejo tehniko pečenja, premazovanja, polnjenja mas v modele, kuhanja in praženja.
Vse znanje in spretnosti lahko demonstrirajo in utrjujejo pri ročni ali strojni pripravi tipičnih izdelkov iz kvašenega, listnatega, krhkega, vlečenega in medenega testa. Nadalje pri pripravi polizdelkov iz biskvitnih, paljenih, makronovih in oblatnih mas. Pri pouku so dijakom v veliko pomoč natančne osnovne recepture, ki jih znajo prilagajati glede na standardne velikosti in oblike modelov, pekačev, kapacitete peči, strojev. Pri tem koristno uporabijo tehnološki dokument za izdelek, ki dijake navaja na tehnološko disciplino in uporabo dokumentacije. Učni program za oba oddelka so pripravili učitelji praktičnega pouka in vanj vključili tiste vrste izdelkov pri katerih lahko dijaki, skupinsko ali individualno, čim bolj utrdijo osnovne tehnike dela, ki so značilne za poklic.

DELAVNICA ŠT.3

V tej delavnici, kjer je nižja temperatura in specifična oprema za obdelavo hitro kvarljivih in mastnih surovin, poteka učenje in urjenje izdelave krem, polnjenje in prelivanje ter krašenje rezanih tort, rezin, rulad, desertov, mignonov in toplo ter hladno serviranih porcijskih sladic. Tukaj je pouk in delo še posebej zahtevno, saj je povezano z zdravstvenim rizikom zmožnostjo okužbe živila. V delavnici zelo pogosto nadziramo higieno delovnih površin, naprav, osebja in kontroliramo zdravstveno neoporečnost mehkega, svežega peciva. V tej delavnici se dijaki naučijo osnov polnjenja tort, rezin, oblikovanja in obmazovanja rulad v standardnih modelih, okvirjih, ki zagotavljajo stalno enako velikost in kakovost. Spoznajo in oblikujejo načrte in recepture za izdelke iz znanih polizdelkov.
Veliko časa posvečajo osvajanju tehnike deljenja in rezanja mehkega peciva za prodajo. Posebno pomembna je tehnika in pravilno nalaganje peciva na pladnje, kajti videz predstavljenega končnega izdelka ima močan vpliv na kupca.
Za izdelke iz programa v tem oddelku uporabljamo najdražje surovine in materiale. V tej delavnici dijaki sodelujejo pri oblikovanju tort in rezin po tradicionalnih, znanih receptih. Zaščitene torte oblikujejo po pravilih, ki so vezani na okus in videz izdelka. So merila znane kvalitete.

DELAVNICA ŠT. 4

V tej delavnici se odvija pouk sezonsko. Delavnica je opremljena za učenje tehnik priprave pralinejev, tehnik temperiranja in oblikovanja čokoladnih izdelkov, vlivanje čokolade v kalupe. Sezona izdelave teh izdelkov poteka od Miklavža do velike noči, ko je zanje ugodna temperatura in prodaja. Izbor izdelkov je zelo širok, surovine zanje pa med najdražjimi v slaščičarstvu. Namen pouka je predvsem učenje tehnike temperiranja čokolade, tehnike vlivanja čokolade v modele, urjenje polnjenja lupin, priprave dekoracije iz čokolade in končne obdelave pralinejev. Ta vključuje tudi tehniko embaliranja. V učni delavnici poteka tudi pouk izdelave sladoleda in izdelkov iz sladoleda po klasičnih recepturah. Pouk je demonstrativnega značaja, dijaki sodelujejo pri utrjevanju tehnik priprave mešanic, priprave naprave za izdelavo sladoleda. Spoznajo pomen in proces vzdrževanja higiene, postopek dezinfekcije naprav in kontrolirajo kakovost surovin.
Sodelujejo pri pripravi sladolednih izdelkov po načrtu. Spoznajo pravila oblikovanja sladolednih izdelkov, utrjujejo pripravo pribora in dekoriranja sladolednih izdelkov. Dijaki sodelujejo pri polnjenju sladoledne mase v vitrino, krašenju banjic, dekoriranju sladoleda. Spoznajo pravila in način prodaje svežega sladoleda iz vitrine.

DELAVNICA ŠT.5

Program v tej delavnici obsega pridobivanje znanja geometrijskega risanja, tehnične pisave, obravnava pomen in uporabo barv ter prostorsko razporeditev in ravnotežje dekoracije.
V učilnici spoznavajo dijaki vrste in lastnosti ter pripravo slaščičarskih materialov, znajo uporabiti in ceniti specifične profesionalne pripomočke.
Dijaki se naučijo tehnike brizganja s tankimi in debelimi nastavki z uporabo različnih brizgalnih materialov. Tehniko utrjujejo z brizganjem robov, ornamentov, črk, številk in besedil v krožni, vodoravni in poševni namestitvi. Tehnika brizganja je tudi osnovna delovna tehnika v poklicu. Ob učenju te tehnike dijak kmalu pokaže smisel za estetiko, natančnost in vztrajnost. Te lastnosti so velikega pomena pri oblikovanju slaščičarjevega lika. Tehnike brizganja utrjujejo preko izdelanih šablon, saj tako pridobijo rutino ponavljajočih, enakih oblik.
V drugem letniku pridobijo znanje tehnike oblikovanja rezanega in modeliranega cvetja in sadja ter oblikovanje cvetnih in sadnih aranžmajev. Ob tem se seznanijo tudi z načrtom za oblikovanje aranžmajev. Program nadalje vključuje tudi tehniko risanja in slikanja motivov na podlage. Risanje in slikanje na podlage poteka s pomočjo živilskih barv, čokolade in materialov za zalivanje. Likovno sposobnejši dijaki lahko nato svobodno oblikujejo slike, likovno manj sposobni pa slike kopirajo iz priročnikov, kar jim omogoča naučena emajl tehnika risanja slik na sladke podlage. Naučijo se tehnike modeliranja živali, obrazov, človeških likov in figur. Učenje tehnik poteka po načrtih. Nadalje pridobijo znanje tehnike obdelave sladkorja in čokolade v dekoracije. Pri tem je potrebno poudariti, da je oblikovanje sezonsko prilagojeno. V jesenskem času prevladujejo jesenske oblike, motivi, figure za božič, novo leto ipd…V spomladanskem času pa motivi za pomlad, valentinovo, dan žena, pust in veliko noč.
Oblikovane figure in dekoracije dijaki aranžirajo po načrtu v razstavni, izložbeni ali dekorativni aranžma, ki ga lahko postavijo na podlago (torto, rezino,itd…).
V učilnici dajemo velik poudarek osnovnemu načrtu za učenje posamezne tehnike dela, saj je osnova za pravilno urjenje in utrjevanje.

UČNA PRODAJALNA

Oddelek učne delavnice za slaščičarstvo obsega tudi učno prodajalno. Sladice so luksuzni izdelek, ki ne morejo biti poceni, saj vsebujejo najdražje, najkakovostnejše materiale in zahtevajo veliko ročnega dela. Sladice je s strokovnjaki mogoče izdelati, veliko težje jih je prodati. Zanje ne velja, da se prodajajo same. Za prodajo je potrebno stalna, dobra kakovost. Sladice so kot zlato, drage in zato nikoli slabe. V učni prodajalni pridobivajo dijaki, ki sladice dobro poznajo in jih cenijo, še spretnosti komuniciranja s strankami. Sprejemajo naročila, manipulirajo z izdelki, razporejajo izdelke v vitrine, deklarirajo in skrbijo za urejenost vitrine s sladicami. Pri delu jih vodi učitelj.

SKLEPNE MISLI

Bodoči slaščičarji v učni delavnici za slaščičarstvo kar tri leta prehajajo skozi vsa poklicna področja, spoznajo zaključen krog od surovin, do vseh izdelkov in prodaje. Pogosto se na določenih področjih bolje ali slabše usposobijo, glede na svoje sposobnosti in želje. Vsekakor pa se pogosto vidijo vsaj v enem področju poklica v nadaljnjem življenju.
Večina slaščičarn je ozko ali širše specializirana za proizvodnjo določenih programov sladic. Učenci, ki se bodo zaposlili v teh obratih, bodo potrebovali nadaljnjo strokovno podporo, da ne bodo skrenili iz strokovne poti.