Program: POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

Poklicni standardi, ki jih lahko izberejo dijaki:

  • pomočnik ali pomočnica peka in slaščičarja
  • čistilec ali čistilka prostorov
  • pomočnik ali pomočnica mesarja
  • pomočnik ali pomočnica kmetovalca ali kmetovalke
  • pomočnik ali pomočnica oskrbnice.

Vsi poklicni standardi so izbirni, dijak izbere enega izmed njih.

Pogoji za vpis: izpolnjena osnovnošolska obveza (končan najmanj 7. razred 9 letke) ali uspešno zaključena šola s prilagojenim programom).

Trajanje izobraževanja: 2 leti.

Vrednotenje programa: 120 kreditnih točk.

Zaključek šolanja: zaključni izpit – izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Možnost nadaljevanja šolanja: srednje poklicno izobraževanje na biotehničnem področju

Katalog znanja za module odprtega kurikula: