Nižje poklicno izobraževanje Srednje poklicno izobraževanje Poklicno tehniško izobraževanje
Pomočnik v biotehniki in oskrbi Pek
Slaščičar
Mesar
Živilsko prehranski tehnik

Nižje poklicno izobraževanje

Nižje poklicno izobraževanje traja dve leti, dijaki z zaključkom pridobijo 120 kreditnih točk. V tem šolskem letu izobražujemo en oddelek dijakov prvega letnika in en oddelek dijakov drugega letnika.

V odprtem kurikulu smo dijakom ponudili na izbiro module: angleški jezik, nemški jezik, zdravo preživljanje mladosti, čiščenje in urejanje prostorov, spoznavanje sebe in drugih ter izdelava slanega peciva.

Srednje poklicno izobraževanje

Srednje poklicno izobraževanje traja tri leta, dijaki z zaključkom pridobijo 180 kreditnih točk. V tem šolskem letu izobražujemo tri oddelke dijakov prvega letnika, dva oddelka dijakov drugega letnika in dva oddelka tretjega letnika.

V odprtem kurikulu smo dijakom ponudili module: priprava surovin v živilstvu, spoznavanje slovenskih prazničnih jedi, izdelki po naročilu in dekoracije, klavništvo, šola za življenje, izdelava lastnega projekta in lastni projekt v mesarstvu.

Poklicno tehniško izobraževanje

Poklicno tehniško izobraževanje traja dve leti, dijaki z zaključkom pridobijo 120 kreditnih točk. V tem šolskem letu izobražujemo en oddelek dijakov četrtega letnika in en oddelek dijakov petega letnika.
V odprtem kurikulu smo dijakom ponudili module: kemija in biologija v prehrani, živila rastlinskega izvora in strokovni praktikum.