• Šola zagotavlja malico dijakom v času pouka v skladu s šolskim koledarjem.
 • Dijaki so upravičeni do malice le, če so oddali prijavo. Malico lahko v šolski kuhinji prevzamejo z elektronskim čitalcem – kartico.
 • Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Če starši oziroma dijak, ki je naročen na malico, ni odjavil malice do 12. ure za naslednji dan, plačajo starši polno ceno malice za ta dan.

Glede na svarila mnogih prihodnost našega planeta ni rožnata. Eno glavnih tveganj nedvomno predstavljajo toplogredni plini, ki povzročajo dvig globalne temperature in vse spremljajoče posledice – taljenje ledenikov, spreminjajoče se podnebne vzorce in ekstremne vremenske pojave, širjenje puščav … Med pomembnimi povzročitelji toplogrednih plinov, predvsem metana, je tudi kmetijstvo oziroma živinoreja.

Prehrana sodobnega človeka ni zmeraj koristna za zdravje – preveč maščob, sladkorja in soli, preveč predelane hrane, premalo vlaknin … kakor tudi marsikdaj preveč mesa.

Pretirano uživanje mesa ima torej dvojni negativni učinek – škoduje zdravju in prispeva h globalnemu segrevanju. Zato ne preseneča podatek, da je vedno več gibanj, ki pozivajo, da bi vsaj en dan v tednu iz jedilnikov izločili meso in mesne izdelke. Na primer, belgijski Gent je že leta 2009 na občinski ravni sprejel četrtek kot brezmesni dan. Pobudi so se pridružile tudi mnoge šole, menze in restavracije. Kampanjo za ponedeljek brez mesa že 10 let vodi tudi znan glasbenik Paul McCartney.

Tudi na naši šoli smo se odločili, da bomo od oktobra 2019 imeli brezmesne ponedeljke. To pomeni, da bo ob ponedeljkih na voljo samo brezmesna malica. Na ta način želimo tudi sami dodati kamenček v mozaik prizadevanj mnogih za izboljšanje okoljskega stanja Zemlje.

 

Dijaki oziroma starši odjavijo šolsko malico na naslednje načine.

 • po elektronski pošti na internetni naslov: malica.icp@gmail.com do 12. ure za naslednji dan pouka,
 • osebno v šol. kuhinji, na zaslonu
 • osebno v nabiralnik za šolsko prehrano do 12. ure za naslednji dan pouka,
 • po telefonu na številko 040 23 55 20 s sms-sporočilom, do 12. ure za naslednji dan pouka.

Pri odjavi so obvezni podatki:

 • ime in priimek,
 • razred,
 • vpiše se ˝ BOLEZEN˝, če je dijak zbolel (uveljavlja pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti),
 • datum, za katerega se malica odjavlja.

Izdajanje malice poteka od 9.00 do 11.00, določeno po urniku oz. po razporedu.

Vsa podrobnejša pojasnila ali informacije o šolski prehrani lahko dobite pri Apoloniji Lipovšek (kabinet II/6), koordinatorici šolske prehrane.

Jedilnik za mesec oktober 2020: JEDILNIK OKTOBER 2020

Malico lahko odjavite preko elektronskega sporočila. Pišite na malica.icp@gmail.com

V sporočilo obvezno dopišite:

 • ime in priimek,
 • razred,
 • vpiše se ˝ BOLEZEN˝, če je dijak zbolel (uveljavlja pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti),
 • datum, za katerega se malica odjavlja.