Spoštovani študenti 1. letnika – redni študij,

sporočam vam, da je za ponedeljek 11.10.2021 in 18.10.2021 spremenjen urnik za predmet SIS, kot je zapisano v nadaljevanju. Sporočilo je objavljeno tudi v spletni učilnici predmeta SIS.

Prosim, pozorno spremljajte obvestila na oglasni deski, v spletni učilnici predmeta SIS in na spletni strani šole v primeru spremembe urnika. Sledi še sprememba za 15.11.2021.

 

 

Datum P, LV, SV Prostor Čas Št.ur Študenti/skup. Izvajalec Opombe/ vsebine
Ponedeljek 11.10.2021 P VP 8.30 – 10.00 2 Redni – vsi Hmelak G. uvod v statistiko;

osnove statističnih metod

Ponedeljek 18.10.2021 P VP 8.30 – 11.00 3 Redni – vsi Vinter snovanje in izgradnja informacijskega sistema