Živilska šola Maribor smo se v letu 2006 vključili v nacionalni razvojni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI, ki ga ob podpori Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskega socialnega sklada razvija Andragoški center Slovenije.
Z vključitvijo v projekt »PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE« želimo ugotoviti stanje kakovosti na področju izobraževanja odraslih.
Spoznati želimo kazalnike kakovosti in oblikovati sistem ugotavljanja in razvijanja kakovosti.
S sistemom bomo vrednotili delo strokovnih delavcev, povečati želimo interes po timskem delu, naučili se bomo prepoznavati potrebe udeležencev izobraževanja odraslih in potrebe socialnih partnerjev.
Z vključitvijo v projekt POKI bomo veliko pridobili z izmenjavo izkušenj in znanj.

  • Objavljeno:
  • Kategorije: ARHIV