V IC Piramida Maribor izvajamo senzorične in mikrobiološke analize mesnin z namenom določitve roka uporabnosti. Preverjamo rok trajanja šestih mesnih izdelkov, v dveh različnih embalažah (rinfuzi in vakuumski embalaži). Senzorična analiza poteka po sejemskem načinu ocenjevanja in sicer, tako da so prisotni vsaj trije šolani pokuševalci, ki nato ocenjujejo izdelke po šestih lastnostih: zunanji izgled, sestava prereza, barva prereza, tekstura, vonj in okus.  Pri mikrobiološki analizi najprej na pravilen način pripravimo vzorec. Vzorec živila vzorčimo glede na konsistenco s škarjami in pinceto, vzorec stehtamo in homogeniziramo z dodatkom fiziološke raztopine, nato naredimo decimalne razredčitve in izvedemo postopek nasajanja na agar, kot zahtevajo mikrobiološke smernice. Preiskava poteka 2 dni zaradi časa inkubacije.
Analiza se izvaja v okviru priprave diplomskega dela z naslovom “Določanje roka uporabnosti mesnih izdelkov”, študentke Višje strokovne šole Anje Prelog, pod okriljem mentoric ge. Rosvite Arzenšek Pinter in ge. Vide Nahberger Marčič.
Rok trajanja mesnih izdelkov se določa izdelkom v rinfuzi 3 tedne, izdelkom v vakuumskem pakiranju pa 5 tednov. Vsak teden se izvedeta obe analizi. Izdelkom, katerim se določa rok trajanja so naslednji:
-BIO POHORKA GOVEJA,
-BIO POHORKA,
-POHORSKA DOMAČA KLOBASA GOVEJA,
-POHORSKA DOMAČA KLOBASA,
-POHORSKA DOMAČA SALAMA GOVEJA,
-POHORSKA DOMAČA SALAMA.
Vse izdelke je mogoče kupiti oz. naročiti v Učni prodajalni Ajda&Karamela.
20160526_070910 (2) 20160526_071033 (3) 20160526_071130 (2) 20160526_071112 (2) IMG_5424 (2) IMG_5419 (2) IMG_5376 (2)