Zap. št. Vpisna številka točke %
1. 13010116469 5 10,0
2. 13010116457 30 60,0
3. 13010116478 10 20,0
4. 13010116482 3 6,0
5. 13010116498 32,5 65,0
6. 13010116495 14,0 28,0
7. 13010116476 36,5 73,0
8. 13010116471 28,5 57,0
9. 13010116475 10,5 21,0

Na 2. delni izpit lahko pristopijo vsi, ki so pri 1. delnem izpitu dosegli najmanj 50 %.

 Vpogled v izpitne pole v četrtek, 3. 1. 2019 ob 11.00 v pisarni Hostnik.