Po nekajletnem premoru v tem letu ponovno razpisujemo natečaj “Prešerna ustvarjalnost”. Natečaj je namenjen dijakom in študentom (rednim in izrednim) IC Piramida, da predložijo svoja dela na štirih področjih umetnosti: poezija, kratka proza, fotografija in likovna dela. Vse podrobnosti glede pogojev sodelovanja, ocenjevanja prispelih del, roka za oddajo itd. najdete v priponki.

NATEČAJ_razpis