Obveščamo vas, da bo v petek 9. 12. 2022 ravnateljev dan, kar pomeni, da ni pouka.

Vsem želimo, da si naberete moči za zaključek prvega ocenjevalnega obdobja!

 

Tina Pokrivač,

šolska svetovalna delavka