Projektno delo je ena od uspešnih pedagoških metod dela na naši višji šoli. Projekte izvajamo tako v prvem kot v drugem letniku. Nekaj projektov se tudi javno predstavi.

V študijskem letu 2013/14 so študenti javno predstavili naslednje projekte:

  • 4 projekte: KOMBUČA TAKO IN DRUGAČE, KORENJE ZA PESTREJŠE ŽIVLJENJE, OVES, ZGRABI GA ter VSI ZA REGRAT, REGRAT ZA VSE so pripravili študenti 1. letnika (redni študij) in jih javno predstavili 17. decembra 2013 v okviru dela pri predmetu Ekonomika in management podjetij pod vodstvom mentoric Zdenke Boltavzer, mag. Marlene Vinter in Vesne Poštuvan. Sodelovalo je okoli 40 študentov rednega študija, več podjetij, obrtnikov, zainteresiranih posameznikov, staršev ter drugih. Pripravili so tudi zloženke o projektih in predstavili svoje nove izdelke.
  • Projekt študentov 2. letnika redni študij pri predmetu Trženje v živilstvu in prehrani (mentorica Manja Tement) z naslovom ZADOVOLJSTVO POTROŠNIKOV Z NAKUPI V ŠOLSKI PRODAJALNI IN SLAŠČIČARNI (IC PIRAMIDA MARIBOR) je bil predstavljen 11. aprila 2014. SodelovalI SO študentI na smeri Živilstvo. Predstavili so analizo zadovoljstva potrošnikov z nakupi na šoli ter predstavili svoje zanimive ugotovitve.
  • Glasilo GLAS ŠTUŽI (deveta številka) – je projekt izdaje glasila študentov 1. letnika v letnem semestru pri predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje. Mentorica je bila predavateljica Irena Smolčič (predstavitev časopisa je bila maja 2014), angleško skrajšano verzijo bo pripravila predavateljica za STJ Tamara Kovač jeseni. Glasil je izšlo na 42 straneh, glavna in odgovorna urednica je bila študentka 1. letnika Sandra Prelec, tehnični urednik pa študent 1. letnika David Harl.
  • Študenti 1. letnika so si v okviru predmeta Poslovno sporazumevanje in vodenje ogledali tudi gledališko predstavo v SNG Maribor.

Študenti so izvajali več projektov tudi v okviru vaj. Študenti so projektno delo zelo dobro sprejeli in ocenili.