Študentje 2. letnika rednega študija živilstva in prehrane so MARCA 2011 pripravili zanimiv projekt skupaj z Radensko d. d. iz Radencev. V okviru predmeta Tehnologija rastlinskih živil so pod mentorstvom Zdenke Masten razvijali ideje in pripravili kruhe ter slaščice z mineralno vodo Radenska. Ob tej priložnosti so nas obiskali tudi predstavniki iz Radenske in dogovorili smo se o nadaljnem sodelovanju pri diplomah in razvojno raziskovalnem delu.