Študentje 2. letnika živilstva in prehrane so se v okviru predmeta Trženje v živilstvu in prehrani lotili povezave umetniške fotografije s trženjem sadja in zelenjave. Projekt so predstavili marca 2011 z odprtjem razstave fotografij, ki so jih pripravili.