Študentje 1. letnika rednega študija živilstva in prehrane so v sklopu predmeta Ekonomika in management podjetij predstavili nekaj kmetij, njihovo vizijo, razvoj ter produkte. Projekt je potekal od oktobra do decembra 2009.