Študentje 1. letnika rednega študija živilstva in prehrane so decembra 2006 pod mentorstvom predavateljice Zdenke Boltavzer pripravili projekt z naslovom »Razvoj naravnih živilskih produktov iz mete«. Projekt je potekal v okviru predmeta Ekonomika in management podjetij. Razvili so več živilskih izdelkov z meto, med drugim čokolado metolado, metinkovec, metahrustke in še mnoge druge. Za razvoj teh izdelkov so prejeli tudi ZLATO PRIZNANJE Turistične zveze Slovenije v sklopu akcije Več znanja za več turizma.

msp cheats no survey