Študentje izrednega študija živilstva in prehrane so novembra 2010 pod mentorstvom predavateljice Zdenke Boltavzer pripravili projekt z naslovom »Luštrek v vsako kuhinjo«. Projekt je potekal v okviru predmeta Ekonomika in management podjetij. Razvili so več izdelkov z luštrekom, in jih predstavili širši javnosti. Mnogo izdelkov smo tudi poskusili.