Študentje 1. letnika rednega študija živilstva in prehrane so v sklopu predmeta Ekonomika in management podjetij predstavili več izdelkov iz sadja in zelenjave za otroke. Ob tem so se učili podjetništva, razvijanja idej, timskega dela ter javnega nastopanja. Okusili smo več njihovih izdekov, ki so jih javno predstavili decembra 2011.