Marca 2008 so študentje 2. Letnika živilstva in prehrane v sklopu predmeta Tehnologija rastlinskih živil predstavili projekt Ingver in njegova simfonija. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da so ustvarili veliko različnih izdelkov in pijač z ingverjem. Ustvarjalni študenti so delali pod mentorstvom Zdenke Masten.