projekt-ss

Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala poteka po celotni Sloveniji. V njej mreže šol, pod vodstvom Šole za ravnatelje (ki je nosilec celotnega projekta) delujejo v smeri oplemenitenja in dostopnosti do socialnih in kulturnih dobrin za čim širšo populacijo in se ob tem povezujejo kot ustanove in kot ljudje.

1. Partnerji v projektu mreže šol s katerimi deluje IC Piramida Maribor

Projekt se v šolskem letu 2014/15 izvajamo skupaj s:

  • Šolo za ravnatelje, ki je nosilec projekta.
  • Partnerskimi šolami v mreži (Srednja trgovska šola Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor in Biotehniška šola Maribor).

Pri izvajanju projekta se povezujemo še z različnimi institucijami v lokalni in tudi širši skupnosti (knjižnicami, muzeji, galerijami, podjetji, občinami, društvi ipd.). Navedene šole v mreži smo pripravile okviren načrt aktivnosti. Za dijake vseh 4 šol predvidevamo različna druženja (v ustvarjalnih delavnicah, na ogledih, razstavah …). V okviru projekta skušamo izrabljati različne priložnosti za povezovanj šole z okoljem.

2. Cilji projekta

Izhajaj iz opredelitev samega pojmovanja socialnega in kulturnega kapitala; npr: dvig državljanske vzgoje, širjenje socialne mreže, dvig strpnosti, razvijanje soodvisnosti in vzajemnosti, spoznavanje naravne in kulturne dediščine …

3. Udeleženci v projektu

V projektu lahko sodelujejo vsi dijaki in zaposleni na ICP. Posebno pozornosti bodo v projektu imeli  dijaki iz depriviligiranih skupin/dijakov, otroci migrantov, drugi dijaki s posebnimi potrebami in tudi nadarjeni dijaki.

4. Povezave in Facebook stran projekta

Povezave na Šolo za ravnatelje – Dvig SKK na:

http://sk.solazaravnatelje.si/dejavnosti-za-dvig-skk/mreze-2014-15/

https://www.facebook.com/pages/%C5%A0ola-za-ravnatelje/270789279742121?fref=nf

Na spletne strani šol v »naši« mreži

http://www.trgovska.si/dejavnosti/projekti-2/kks/

http://www.bts.si/index.php/dejavnosti/177-drzavni-projekt-dvig-socialnega-in-kulturnega-kapitala-2014

http://gradbena.si/za-dijake/dejavnosti/projekt-skk-2/

FB stran projekta v mreži je

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005146634789