Študentje 1. letnika rednega študija živilstva in prehrane so decembra 2007 pod mentorstvom predavateljice Zdenke Boltavzer pripravili projekt z naslovom ALI VEMO KAM NALOŽITI DENAR Projekt je potekal v okviru predmeta Ekonomika in management podjetij. Študentje so se seznanili z delovanjem skladov, zavarovalnic, bank, načini varčevanja, nepremičninami in drugimi zanimivimi temami.