Zaključek izbirnega predmeta Trženje v živilstvu in prehrani so si študenti in predavateljica predmeta dr. Vesna Trančar zamislili kot javno predstavitev.

Študenti so se pri predmetu razdelili v dve skupini. Ena skupina je preučevala promocijo in dvig obiska v naši kavarni Ajda & Karamela. Druga skupina se je ukvarjala z analizo trenutne prepoznavnosti našega programa “živilstvo in prehrana” ter kako program predstaviti, da bo privlačen za bodoče kandidate. Obe skupini sta rešitve iskali na osnovi analize obstoječega stanja in na osnovi anketiranja izbranih ciljnih skupin.

V zanimivih predstavitvah smo izvedeli marsikaj novega. In kar je še posebej pomembno  – določene predloge študentov bomo zagotovo uporabili pri načrtovanju in izvedbi informativnih dnevov.

V okviru predmeta je nastal tudi predlog predstavitvenega filma šole.

Predstavitveni video Višje strokovne šole