Št. Ime modula/predmeta/
druge sestavine
Obvezni/
izbirni
Letnik Št. ur
PR
Št. ur
SV
Št. ur
LV
Skupaj ur KT
 M1 POSLOVANJE IN
EKONOMIKA (PEK)
Obvezni 1 84 12 48 144 12
 P1 Poslovno sporazumevanje in vodenje Obvezni 1 42 6 24 72 6
 P2 Ekonomika in management podjetij (EMP) Obvezni 1 42 6 24 72 6
 M2 KOMUNIKACIJA IN INFORMATIKA (KIN) Obvezni 1 48 6 54 108 9
 P3 Strokovna terminologija v tujem jeziku Obvezni 1 30 30  60 5
 P4 Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja ( SIS) Obvezni 1 18 6 24 48 4
 M3 TRAJNOSTNI RAZVOJ IN ŽIVILSKA MIKROBIOLOGIJA (TRM) Obvezni) 1 48 72 132 9
 P5 Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije (TRB) Obvezni 1 12 36 48 4
 P6 Živilska mikrobiologija in biotehnologija (ŽMB) Obvezni 1 36  – 48 84 5
 M4 Tehnološki procesi z VPD, embalaža in logistika (TPE) Obvezni 1 48 12 36 96 7
 P7 Prehrana in zdravje (PRZ)) Obvezni 1 30 12 18 60 4
 M5 Živilska kemija z analizo živil ( ŽAŽ) Obvezni 1 ali 2 36  – 48 84 6
 M6 Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor (ZKN) Obvezni 2 60 12 36 108 7
 M7 TEHNOLOGIJE V ŽIVILSTVU (TEH) Izbirni 2  144 72  96 312 20
 P8 Tehnologija mesa (TME) Izbirni 2 36 18  24 78 5
 P9 Tehnologija mleka (TML) Izbirni 2 36 18 24 78 5
 P10 Tehnologija predelave žit (TPŽ) Izbirni 2 36 18 24 78 5
 P11 Tehnologija rastlinskih živil (TRŽ) Izbirni 2 36 18 24 78 5
 M8 PREHRANA , DIETETIKA IN GASTRONOMIJA (PDG) Izbirni 2 144 48 120 312 20
 P12 Prehrana in dietetika (PRD) Izbirni 2 48 12  36  96 5
 P13 Tehnologija in org. preh. obratov (TOP) Izbirni 2 24 12  24 60  5
 P14 Prehrana z gastronomijo in kulinariko (PGK) Izbirni 2 24 12  18 54 4
 P15 Sestava in kakovost živil s tehnologijami v živilstvu (SKŽ) Izbirni 2 48 12 36 96 6
 M9 Vinarstvo (VIN) Izbirni 2 96  24  96 216 15
 P16 Trženje v živilstvu in prehrani (TŽP) Izbirni 2 24 12 12 48 4
 P17 Okoljski management v živilstvu in prehrani (OKM)) Izbirni 2 24 12  12 48 4
 P18 Oskrba s hrano in potrošništvo (OHP) Izbirni 2 24 12  12 48 4
 P19 Tehnologija industrijsko pripravljenih jedi (TIJ) Izbirni 2 24 12 12 48 4
 P2 Tehnologija vina (TVI) Izbirni 2 36 12 12 60 5
 P21 Analize živil (ANŽ) Izbirni 2 36 36 72 5
 P22 Higienske tehnike in materiali (HIG) Izbirni 2 24 6 18 48 4
Prostoizbirni moduli ali predmet 1   2 60 5
 D1 Praktično izobraževanje PRI I Obvezni 1 400 13
 D2 Praktično izobraževanje PRI II Obvezni 2 400 13
 D3 Diplomski izpit (DIP) Obvezni 2 5
Skupaj kreditnih točk 120