Predmet: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

  • pisni izpit: sreda, 3. 2. 2021 ob 9. uri (vstop v šolo ob 8.45); vhod; Pem, nadzor: Potnik
  • ustni izpit: petek, 5. 2. 2021 ob 10. uri (vstop v šolo 9.45); izpitna komisija: Arzenšek Pinter, Leskovar Mesarič, Masten

Rezultati: sreda, 3. 3. 2021

Upoštevajte vsa zdravstvena in epidemiološka priporočila!